Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png146fa00ee63c1389a86aeed2dee718ac
bip4.png7a5a39c901dde5efa38041e6ece7da0b
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpga1932d2ab82fe6c6ae7b502999660f92
baner bon wychowawczy.jpg0f8a5af1b397b42383f9a50efe99e127
gprn.PNG16cc56ec76d5c84d832f53daeab598db
ppp2.pngcec9fe0f2078aa5474830138daf5450e
gmina sprzedaje.jpg04b8af3bf9b281016e7445785e9d8c4d
wies.PNGf8360e25ac1614585cabb19110c02c5c
sty.PNG28e17d3922b98c9d8972fbbc2ddabecc
budzet_obyw.png690228f5fab45052eb8e84598fb1c67b
z.pngd3fc32fbb1e120f045c0be357d1949d2
8.png6cead61265871d387decaae6806d3008
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg4dfd15dc2acb3a40dd61f05ee84235f6
ulgi_rodzina.png9f463d7c901e7df274ab9779e3b9a1db
baner zakładka.jpg1cc90995cb3b071d6da379f5bf18273f
odpady.gif045623b65a5fb35797f9222ad48e176b
eko_harmonogram.pnge8503996d11de3faf8e6570bb2186ac8
airly.PNG20590a36ad0fcc0d8d4a3c1d78fd3b88
mapa.png8d9c92d6d80f2feddc454f07f96d7817
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg8daa71a316f2e1e4d3e4b6e480fe0b36
mobil.png7c83c688fb6b4d1549905e85d592e5d8
rrr.png05723b63b543d70a04b30dc3c0b0fcb2
baner_partnerstwo.gif94c8c009b872a8db30cf3d629202dc40
kultura.GIF35fa86d33c8d2b9131d0d751682205b1
dzielnicowy-baner-oryg.gif30c15694bc1b5b0f4e20aa6b973e9083
schronisko_zwierzat.png3e543033a4487d26aeab1318922fb958
orly.png048ce6bd48e39727487344eba6353b46
turniej poetycki baner.jpg720a8de80b67ebb1d5e7423d8bcc16d1
baner.jpg8b2f06b4357cfdbcf832db2e4667de14
przyroda_gmina_nysa_.pngc4c1a7e7279aa37acfe1a413006b2197
baner_220x120_naprawmyto.jpg35760ea261dc8f5c09969a429a51c1b7
Konsultacje dotyczące "Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Nysa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ”
Dodano: 21-07-2011  | Administrator
Wyślij link mailem

Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Nysa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ”

 

I .  Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Nysie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Nysa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 

II .   Harmonogram konsultacji
Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 26 października 2010 roku do dnia 2 listopada 2010 roku. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

 

III .   Adresaci konsultacji

1.    Opinie, uwagi oraz propozycje mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność na obszarze Gminy Nysa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej.
2.    Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.


IV.    Formy konsultacji

Konsultacje odbywają się w następujących formach:
1.    pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie formularza dostępnego w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki,  
ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa, pok. 020.
2.    pisemnej elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres sport@www.nysa.pl.


V.  Miejsce konsultacji

Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 15,  48 - 300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: sport@www.nysa.pl

VI.   Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

 

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15,  48-300 Nysa, pok. 020 – parter.                                                            Z up. Burmistrza
                                                        Aleksander Juszczyk
                                                             Z-ca Burmistrza

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ