Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.pngd114eb6a201cb2316a3ddeeb51f946fe
bip4.pngdfe62547337209b0decf51c740baa99c
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpgee5814e76fb5d75cdb259489e3015529
baner bon wychowawczy.jpgb2f9664358ea525a5c4383182620eb69
gprn.PNGfdbfaf70f62826b7da11bc4c77702ad3
ppp2.pngfff9ef10257426ef807397315f7a951e
gmina sprzedaje.jpg7fa5158fc8809869ac65d9f7c2b5df32
wies.PNG68d1cf2bafeac5b1a719357ece1628f9
sty.PNGce250082b584438f4be7aecd7f6011c5
budzet_obyw.pngd7777dd605cf2bc88cfe2bac6f1f2fe3
z.pnged8a2c17a3f5f791fdf5c5647cfdd0db
8.pngc077f5c13e3154374347632640dba14d
Tryton Nyski XX baner do menu.jpgbbdb2574fe36d21b674b3053df6be177
ulgi_rodzina.png37d1315d69996658631447108ace0f2c
baner zakładka.jpg38d68337b9f9f5cf71b485de78c673ed
odpady.gif31f3fe1d2b50c0f5005925280bab6a92
eko_harmonogram.png6d2af1f0964454a280fd7f4f1a34b0d3
airly.PNG8887d3773b84e851c38ac6148dd6466f
mapa.png802cbfb9ba205683d4a3197db5bef67f
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg30b42ef671f3c2baaffcd8c8a4ebaebc
mobil.pngb9d4fbddee283119371186026e3a8643
rrr.png81f9e0d45cb6877ebf6e6f8b811ad89b
baner_partnerstwo.giff67da20a265439ee47bace540bdfa302
kultura.GIF859f16112a34a3d849791fbfe7fb9073
dzielnicowy-baner-oryg.giff87af987fd17775980f3eb59317c3e22
schronisko_zwierzat.png402dd99d5cc590834e71ee8c19e065b0
orly.png6358d22a23c288e405cb301ea002e591
turniej poetycki baner.jpg3233512dfb8694558fcc7c671b99af92
baner.jpg6aca362ed74e7dea62a9bdf508582cca
przyroda_gmina_nysa_.pngce358327adc442d1d892849e390b4c2f
baner_220x120_naprawmyto.jpg9b40794930ecbafa92d64b63c6a8af65
Konsultacje społeczne - niepubliczne placówki oświatowe
Dodano: 22-07-2011  | Administrator
Wyślij link mailem
Burmistrz Nysy
 zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „ustalenia  trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych  i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania”.

 

I .  Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Nysie uchwały w sprawie ustalenia  trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych  i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

II .   Harmonogram konsultacji
Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 03 grudnia 2010 roku do dnia 10 grudnia 2010 roku. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.
III .   Adresaci konsultacji
1.    Opinie, uwagi oraz propozycje mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność na obszarze Gminy Nysa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej.
2.    Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
IV.    Formy konsultacji
Konsultacje odbywają się w następujących formach:
1)    pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie formularza dostępnego w Gminnym Zarządzie Oświaty,  ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa, pok.  214.
2)    pisemnej elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskaza-nego formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres: gzonysa@o2.pl
V.  Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 15,  48 - 300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: gzonysa@o2.pl
VI.   Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Gminny Zarząd Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15,  48-300 Nysa, pok. 214 – II piętro.                                                             Burmistrz Nysy
                                                             Jolanta Barska


Załączniki:
- formularz
- projekt uchwały

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ