Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png4a05bd11c258dd6e8620fce72c915788
bip4.pngdc5656c626f42adb711f8f3b91083c59
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg523397d91e63d2954525515f1ed1c9b1
baner bon wychowawczy.jpg34b82da455853cd5bbad78672ec80149
gprn.PNG82b5d5d9b71b91b5d4d91788cfccd47d
ppp2.pngf83c882ee4628d02a62c29e285992ae1
gmina sprzedaje.jpgf18de9d2a93c5521133f991057b7406a
wies.PNG5ae4618ad9887d0c6c76458ae07b2ec2
sty.PNG1953a580d2560a07d57ff5f87b3eceb3
budzet_obyw.png7b9d92d5bd230be1490dd714cebf8c96
z.png8f8e6924fd4808269e43521611bd4122
8.png82d2f3fb6c241e8c80d235ffc564c23f
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg199a29db2e467561cdabe0c391eb8979
ulgi_rodzina.pngc24510ed381e449a633f686b1b9d94a5
baner zakładka.jpg6d91025578785c92ba90dec4733ecc70
odpady.gifce803f25e17a2663d8de08f67d596346
eko_harmonogram.png27585a97fa8004ba17058fb6fda16656
airly.PNGaff8c902192a0062c8f10f79c53b3cd2
mapa.png009ad6e240a8ee94e8ee21e430c67597
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg24ca002c7040b1b8c9cd17d0a2bb9a3d
mobil.pnga4d896911015ed1aea9cc68b9e6149f7
rrr.png738c86c809a3b3bdb955ea7b00be1f17
baner_partnerstwo.gifcfd89c065904fa7cdcab17a95f91bb25
kultura.GIF39df216723ec9410967897a9e56a9aa5
dzielnicowy-baner-oryg.gif9249c928f908d70e21274bcd643a0bad
schronisko_zwierzat.png144c92f610a9e3b521a7985f0419a83c
orly.pnga862fdfa68f3d634fc5feeeea280e022
turniej poetycki baner.jpgfa0ddb05d75348680e9dbe0d9ed97315
baner.jpgefbd3b81dd70460e93d6b0f4b8b3942c
przyroda_gmina_nysa_.png445c13b91d054c6ff4c38f683d26a9a7
baner_220x120_naprawmyto.jpg6ad302da98d407acb0015bfba78d17cb
Konsultacje dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych
Dodano: 20-07-2011  | Administrator
Wyślij link mailem
Burmistrz Nysy
zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji    z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego,  prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

I .  Przedmiot konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Nysie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu tery-torialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich  wykorzystania,

II .   Harmonogram konsultacji
Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 8 czerwca 2011 roku do dnia 15 czerwca 2011 roku. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.
III .   Adresaci konsultacji
1.    Opinie, uwagi oraz propozycje mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność na obszarze Gminy Nysa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej.
2.    Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
IV.    Formy konsultacji
Konsultacje odbywają się w następujących formach:
1)    pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie formularza dostępnego w Gminnym Zarządzie Oświaty,  ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa, pok.  214.
2)    pisemnej elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazane-go formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres: glksiegowy@nysa.edu.pl
V.  Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 15,  48 - 300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: glksiegowy@o2.pl
VI.   Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji. Gminny Zarząd Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15,  48-300 Nysa, pok. 214 – II piętro.                                                        Z up. Burmistrza
                                                    Aleksander Juszczyk
                                                       Z-ca Burmistrza

Załączniki:
- formularz
- projekt uchwały

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ