Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png42fe37ea64eb2d7eb8aa56ae2a7c7d85
bip4.png9113383484ffbe9e76dd8f22decbaecb
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpgc560049f24d7e7ccd2f986eab499bf10
baner bon wychowawczy.jpg6dfbb4b365d77c4a5d85de96b7c13a47
gprn.PNG398ae9edb65b0b8ceb4078d8949a39dd
ppp2.pnga4a70cb6ad1ae33a1bdbc8529855ef2f
gmina sprzedaje.jpg99a1574860386952b5cb2216757030b5
wies.PNG5688e187f5d72aa8c4a216eefc73b076
sty.PNG78cf13e9a88823b5098f4cd407683ff7
budzet_obyw.png273d110ca3018768b6974033afc9dc76
z.pngbafa30af7af03b3d5f1564fb436fb68f
8.png10d2f391c1fcaf910b66cec74b99d47b
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg75ec29b110d0f791929ff8eabf1d149a
ulgi_rodzina.pngb9153d6380840f6354ca602163f3f3eb
baner zakładka.jpg2e6664c9e99ed96bda5f56c8b0cab7de
odpady.gifa9467bc757eb216d15fa58f812fc9d09
eko_harmonogram.png0b39dd0eb40059b5810925e0b5fd965c
airly.PNG7f3efb349b32499f8fb5cdcac7117cae
mapa.png250f38b8909ff8fae946d80a103417fc
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpgd97ae400666d78aa10aa87243c3a3261
mobil.pngf20348eb7e3cbfd96f879eb33def728a
rrr.png65e4184630184459a144ebe643e51ab9
baner_partnerstwo.gifcd5058f1357e3122498aefb8d5468099
kultura.GIFe7a67b20e832ed8519c227a82c315b19
dzielnicowy-baner-oryg.gifbdc3f6995bfb35baa08b380c1ec1e1f7
schronisko_zwierzat.png87beb36b970905297b795418864b382f
orly.pngbd897ec62b64d4c611771d221c5a496d
turniej poetycki baner.jpg846fcf0f25219319de13b2453f5d15f5
baner.jpg956f122985c1219999377ca5227a7ee3
przyroda_gmina_nysa_.pngf296804f9a496f31d5c021fef60a97d5
baner_220x120_naprawmyto.jpg235e32109459ce84ee8b956155ba0158
Konsultacje - dotacje dla publicznych placówek oświatowych
Dodano: 20-07-2011  | Administrator
Wyślij link mailem


Burmistrz Nysy
zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/11 Rady Miejskiej   w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego,  prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

I .  Przedmiot konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Nysie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego,  prowadzo-nych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

II .   Harmonogram konsultacji
Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 8 czerwca 2011 roku do dnia 15 czerwca 2011 roku. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

III .   Adresaci konsultacji
1.    Opinie, uwagi oraz propozycje mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność na obszarze Gminy Nysa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy                 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej.
2.    Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

IV.    Formy konsultacji
Konsultacje odbywają się w następujących formach:
1)    pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie formularza dostępnego w Gminnym Zarządzie Oświaty,  ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa, pok.  214.
2)    pisemnej elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres: glksiegowy@nysa.edu.pl

V.  Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 15,  48 - 300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: glksiegowy@nysa.edu.pl

VI.   Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji. Gminny Zarząd Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15,  48-300 Nysa, pok. 214 – II piętro.


                                                            Z up. Burmistrza
                                                        Aleksander Juszczyk
                                                           Z-ca Burmistrza
                                    
Załączniki:
- formularz
- projekt uchwały

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ