Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.pngb178ef5c5619f96ee703fb917d09d271
bip4.png61806c812d36ddc075c08088b48c0ffc
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpgabfd889bab2ff546bc36215ab36bd42a
baner bon wychowawczy.jpg119eba2ee8d593edddc268bfd52cb739
gprn.PNGa79dcc7f5c1e158eec1d0b60f3c7864d
ppp2.png24a542432078e2971a030087474a7feb
gmina sprzedaje.jpgdda685c198c7766ee3c8a8e7b3f86e36
wies.PNG4e661c8f01e20508f5665eeea5aa0d94
sty.PNG6372b07829238ef1ae6b945523d5bfcc
budzet_obyw.png6937da0b2125c01a3abbc025f6b3072e
z.pnge7eb6c5b012ab6580bb5f6b2d21570f7
8.pngb7c493e8193df4fcd0c91b04ae827e0a
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg7be11686d9418c6b041a394c3c2858f3
ulgi_rodzina.png2b896627a06e9a1404d668e891f3e988
baner zakładka.jpgad9d748eeaee971b4e091e5ea0ceac0c
odpady.gifc1f790662f3e48069a2b66e9ee5b985d
eko_harmonogram.png548f94a3c147b27edbf04c6e34daa860
airly.PNGbd20b44859f70b73e467203e8c78399a
mapa.pngac6f576e3b5847eaa5e8fad730dddacd
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpge2056de4b68262e7503c194005c33391
mobil.pngfec2e859aee42fa774cc84a72bc6a6f2
rrr.png8465ca54e804750a2529e9d9eb9abcfa
baner_partnerstwo.gifcda2bc2470fa33ed761bb94e233f7109
kultura.GIFfca6b8067935efa2697911cc0a52c0a2
dzielnicowy-baner-oryg.gif2a35cd1a893c733d55a084045c08046f
schronisko_zwierzat.png6a9637baef0820ba3128c0ab877e38cb
orly.png56dd490c18fb8a025c7b7cb8adec4e21
turniej poetycki baner.jpge4702e1aafa89d85883462e2e5a3020c
baner.jpg8aea4ead7f6ceb8df9b687476aab8833
przyroda_gmina_nysa_.png8ef002a76c9bc77aa54544052e73fa59
baner_220x120_naprawmyto.jpg9676a137f29eed385c4375f619b3903a
Konsultacje - plan podjęcia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Dodano: 05-11-2012  | Artur Pieczarka
Wyślij link mailem

ROŚ-ŚR.7000.5.2.2012                                                                                     Nysa, 2012-10-22


Zaproszenie do konsultacji społecznych


Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1)    Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Nysie uchwał w sprawie:
1.    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
2.    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
3.    określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4.    określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Nysa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za tę usługę,
5.    wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
6.    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

2)    Harmonogram konsultacji
Konsultacje rozpoczną się w dniu 31 października 2012r, a zostaną zakończone w dniu 06 listopada 2012r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowany w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

3)    Adresaci konsultacji
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji  w konsultacjach.

4)    Forma konsultacji
- pisemna papierowa, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie wskazanego formularza dostępnego w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter i na stronie internetowej Urzędu,
- pisemna elektroniczna, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej na adres rmi@www.nysa.pl.

5)    Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: rmi@www.nysa.pl.

6)    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Urząd Miejski w Nysie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter.Załączniki:
1.    Projekty uchwał,
2.    Formularze składania uwag i wniosków.PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ