Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png62e34bacfc5402a5f4a0f57e2244e5e0
bip4.png48026d40135a836964a721e950efee6b
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg8648be1a04a52ad23865385fca7f1e02
baner bon wychowawczy.jpg854d7ad140918cfa17b9cf310a8fd5e8
gprn.PNG8f79822f905475313c5279c8ed37266b
ppp2.pngaca814034fe7bfcfb287aa13aa019596
gmina sprzedaje.jpg05ae450636d5f93ddcdf0955cf21cf83
wies.PNG99f75afc1e30d3f5e18b89f11121712f
sty.PNG058c4fa6b996eb8632757d7a28e7f5d9
budzet_obyw.png6f38f0f90ba60d4f8e7a47ff7ef25cd9
z.pngb7447b3a89ee13299c89ab398c897ce1
8.pnga4336c49358f05e5617c2b444ed4f446
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg24be3f178d638ea225d67da9147bea83
ulgi_rodzina.png5ac793533c4e04eea7ef7fb7d19507a6
baner zakładka.jpg32c068fc1010c5f4dc627773690e556e
odpady.gif2be7f73bed01733441e64c179704590e
eko_harmonogram.png53bd6fd9ca3468c677b98511806e5c62
airly.PNG2f88a5d523c62325cbae458f88679cdc
mapa.png76d1bfe8fa10a2b3bc3842ca26ac4856
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpgfd26116ee037525c8bc27fcbae2df2c2
mobil.pngcded23de3901058b6bbf84dd8fc39df5
rrr.png8fddf1a18cc79c32a766cbabb3d743f4
baner_partnerstwo.gifa3ab768fb2c67e3bf43db08021e5f0da
kultura.GIFb3a457292dbe47790d8be8ab401fe4e1
dzielnicowy-baner-oryg.gif75cafac3852ce35a0dd9a9a984fe7c5d
schronisko_zwierzat.pnga8c74d28a6c6df59367b9eef67b4fb9e
orly.png5b353bd133806b7d259bc2e6f62ede05
turniej poetycki baner.jpg03d0d9fd17bb7cc34d9448c2355f1283
baner.jpgf2f7bfac77bbf5ec32725726992e781e
przyroda_gmina_nysa_.png8fe45be916c809de91d3432007c88acf
baner_220x120_naprawmyto.jpgc39efab141b8faa907a2c0d4e5fdc310
Konsultacje - plan podjęcia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Dodano: 05-11-2012  | Artur Pieczarka
Wyślij link mailem

ROŚ-ŚR.7000.5.2.2012                                                                                     Nysa, 2012-10-22


Zaproszenie do konsultacji społecznych


Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1)    Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Nysie uchwał w sprawie:
1.    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
2.    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
3.    określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4.    określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Nysa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za tę usługę,
5.    wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
6.    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

2)    Harmonogram konsultacji
Konsultacje rozpoczną się w dniu 31 października 2012r, a zostaną zakończone w dniu 06 listopada 2012r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowany w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

3)    Adresaci konsultacji
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji  w konsultacjach.

4)    Forma konsultacji
- pisemna papierowa, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie wskazanego formularza dostępnego w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter i na stronie internetowej Urzędu,
- pisemna elektroniczna, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej na adres rmi@www.nysa.pl.

5)    Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: rmi@www.nysa.pl.

6)    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Urząd Miejski w Nysie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter.Załączniki:
1.    Projekty uchwał,
2.    Formularze składania uwag i wniosków.PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ