Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.pnga92989b0f0747646d4081ab216dcd477
bip4.png5e7c20b28dc93ec7ae82977e45ef92a6
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg166e9d3f6b4a546c5e864e2a95c46526
baner bon wychowawczy.jpg72248d5473920cbf435e95c1c3c280ab
gprn.PNGaceb2c91a88bafe3c58d2f20876a4b27
ppp2.png182060fca2e9e03aaadd5ad7f877b33e
gmina sprzedaje.jpg9ca355b338d0d95f7fde712f8e25b817
wies.PNG429d1dc02263473ffdcaffc78581e9c3
sty.PNGdcdeb6fc33f0ef5ff39af2a31905bda5
budzet_obyw.png2dcae1cd7e1d276e41c0749909feeeb6
z.png35411b9ca208b29837b942d95a814410
8.png9a7c299a1e76e5a4aac751a04d310787
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg590eb77836a807275ddb55a50a372762
ulgi_rodzina.png2e68d6202aa0c9ea4bfc8050c8c9a0ba
baner zakładka.jpg6463097b54720a25237f38b7c093764a
odpady.giff8972168cbdc3ae5dd34fb28ee0bb081
eko_harmonogram.png231f32f55522d765f3b26f5d528d33c8
airly.PNGf639dac921dee701a015239cff820e51
mapa.pngd038ec87bcf1e172b9ace92072303394
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg56f02c6ed7539351e1fdceb4e24d3593
mobil.pngb03dad6f962318f83b70cc0120a6075c
rrr.png7bb4f04f5d75f7c78d3092b78244e0bb
baner_partnerstwo.gif462af89941c0fe9db716f09927e07c4d
kultura.GIF6967431455620a37c6957ad3776fef76
dzielnicowy-baner-oryg.gife080a9c98f9073522ae89648d376c943
schronisko_zwierzat.png28777644a370286528db69b399a8e173
orly.pngad45f683ed285f16b4e02248b6d8cd87
turniej poetycki baner.jpgbaf3afac536bc49d04495c7e91346d19
baner.jpgddff6e60139acba6e2ddbe33adbdccc6
przyroda_gmina_nysa_.png0f21c21220d0a8e7b9754df285704f22
baner_220x120_naprawmyto.jpg57df2e00d06b423b3d83fa84fecc9e02
Konsultacje w sprawie zmiany uchwały „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”.
Dodano: 15-02-2013  | Artur Pieczarka
Wyślij link mailem

                                                                                                                      Nysa, 2013-02-13
ROŚ-ŚR.7000.3.2013

                                       Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/447/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”.

1)    Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Nysie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/447/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”.

2)    Harmonogram konsultacji
Konsultacje rozpoczną się w dniu 20 lutego 2013r, a zostaną zakończone z dniem 26 lutego 2013r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

3)    Adresaci konsultacji
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji  w konsultacjach.

4)    Forma konsultacji
- pisemna papierowa, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie wskazanego formularza dostępnego w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter i na stronie internetowej Urzędu,
- pisemna elektroniczna, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej na adres rmi@www.nysa.pl.

5)    Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: rmi@www.nysa.pl.

6)    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Urząd Miejski w Nysie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 pok. 030 – parter.

                                                                                           Burmistrz Nysy
 


Załączniki:
1.    Projekt uchwał,
2.    Formularz składania uwag i wniosków.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ