Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.pnge4bd0bfc9045a2a800a8d90c8dd450e4
bip4.png55587d8eb320fb3aa72544d39238af88
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg01ef42bfd5ecbe6eb552fbfc931b3ba4
baner bon wychowawczy.jpg07312bb688703daea00bf45b2f5176f2
gprn.PNGfbbf5abf0337aa4610e68bb18f1a7143
ppp2.pngeb5f19a7c54e540c1bcea759a87b0857
gmina sprzedaje.jpgfa224029ecefd1638faaedb649ef9db2
wies.PNG32717dd40576dda10f8664c3e8d6ad28
sty.PNGeea3e03425cf56c3263e23bba24b3f37
budzet_obyw.pnga368562889ec19a16a49c375ac4a7406
z.png4093ec5ba053cf9523b3728830d71840
8.png2484c4e417f8aae209dbe997b2cdbf79
Tryton Nyski XX baner do menu.jpgde2961c537e3abea5a92147d0ddf0db7
ulgi_rodzina.png7b115af740016dc0cc79ec0f0e0913f8
baner zakładka.jpgdde5ed136e3d654eb1f197176ce8cc81
odpady.gif05e4f81c426c98b7d526a5e7e75932f6
eko_harmonogram.png1381e1e68235a98c56d48f4620b3188a
airly.PNGfbe2c43dabf3fa34eef0d6945fffe13c
mapa.png3a6c675bd163c683ee4a5bc4b25e3c86
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg1894a6adaa9c4a716595f0a333eca222
mobil.pnge375771c47ca481e1bed1eea424e6f62
rrr.png61c5f5d1015405b62c01b170c2c3c71c
baner_partnerstwo.gifb94df5518df24536b74ab4d22d5f4a14
kultura.GIFdd4606140536d384db161ee8385b508e
dzielnicowy-baner-oryg.gifcfa4c06d8cea240a3687cd61095dfeeb
schronisko_zwierzat.pngfc06c6fd0463cf2332215fce7448fd83
orly.png78b0cd863ca94e985f9613f5019f3f62
turniej poetycki baner.jpg92109d272844614be9fd7a031458d427
baner.jpg5f6c78046fa24f045f690677c160fc37
przyroda_gmina_nysa_.png1cb4d83d8eec38b04c7ae3da793de508
baner_220x120_naprawmyto.jpg1af419c6c803ea2526657d95b6a78570
6. Przykładowe zakresy projektów na realizację, których będzie można uzyskać dofinansowanie.
Dodano: 15-07-2011  | Administrator
Wyślij link mailem


    W ramach RPOWO 2007-2013 będzie można uzyskać dofinansowanie realizacji projektów obejmujących następujące zakresy rzeczowe:

 1. Zagospodarowanie zniszczonych przestrzeni w mieście z przeznaczeniem na funkcje publiczne (place, ulice, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, parki, skwery, zieleńce, aleje, place zabaw, tereny sportowe, zbiorniki wodne).
 2. Porządkowanie historycznych centrów miast w strefach ochrony konserwatorskiej poprzez odtworzenie, przebudowę lub uzupełnienie zabudowy wraz z nadaniem obiektom funkcji gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, turystycznych lub kulturowych.
 3. Prace w obiektach użyteczności publicznej - przystosowanie ich do pełnienia funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu związanego z obiektem.
 4. Prace restauratorskie i konserwatorskie budynków ujętych w rejestrze lub ewidencji zabytków, w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy.
 5. Tworzenie stref bezpieczeństwa - zapobieganie przestępczości w obszarach miast zagrożonych patologiami społecznymi, np. budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu ulicznego.
 6. Wymiana lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych, ulic prowadzących do dzielnic mieszkalnych, dróg osiedlowych, małych obiektów inżynieryjnych, chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej - jedynie jako elementów większego projektu.
 7. Renowacja części wspólnych bloków mieszkalnych, tj. odnowienie zewnętrznych elementów budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe, korytarze, windy) oraz działania w zakresie oszczędności energetycznej (instalacje grzewcze, termomodernizacja).

    Rodzaje projektów wymienione w punktach 2, 3, 4, 5 realizowane na obszarach określonych w LPR, nie będą mogły być dofinansowane w ramach innych działań RPO. Działania rewitalizacyjne nie mogą dotyczyć obiektów wykorzystywanych na cele administracji publicznej, z wyjątkiem zewnętrznych elementów obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Działania podejmowane przez wspólnoty mieszkaniowe odnosić się mogą tylko do projektów dotyczących zewnętrznych elementów obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków. Z reguły największą szansę otrzymania dotacji mają projekty obejmujące trzy wymienione sfery rewitalizacji: przestrzenną, gospodarczą i społeczną.

Kto może aplikować o Środki Unijne w przypadku Nysy ?

 1. Gmina Nysa oraz jednostki organizacyjne miasta.
 2. Gmina Nysa jako członek związku, porozumienia lub stowarzyszenia gmin.
 3. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, miasto lub Skarb Państwa, np. Nyski Zarząd Nieruchomości, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”.
 4. Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

5.Pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.
6.Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące niezarobkową statutową działalność w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.
7.   Kościoły i związki wyznaniowe.
8.   Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ