Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png6e315836bbe6b63d5eb75ce5b55ea902
bip4.png8a9df8615322aef6b4547396977fabf9
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpgd6f82c341f3f2e1d5b65e15bafa2dc0f
baner bon wychowawczy.jpg8ca8b2ef60f01af29a6cd9f83d92fd16
gprn.PNGec5a76336a769029723e21a29059c18d
ppp2.png6a7c7ceaa051e1ca65bac9d7bea8f67b
gmina sprzedaje.jpgafa7efbc5e4605c446450d605f2948a4
wies.PNG42014122e9156cd6d0659f6e4e73f900
sty.PNG2c9849f14b2ae2cdac8e4a770870313e
budzet_obyw.png983f18895654d55eb11e87d5247c7738
z.png1b9a0707da2abc75bc5e0e44c4eba414
8.png062ab3690b44094a124b027fe3108e25
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg0b9afb5c642e8664dccb362627b18a32
ulgi_rodzina.png175f6f488a965d9ab7af90e5b8639290
baner zakładka.jpgbe61746e90596a8c2f53f96ef6d22204
odpady.giffad0829e451758e7cd12aaa6d5963d8f
eko_harmonogram.png4ca554843a010c1ae9fd3b969ca71ff5
airly.PNG83bc4b05d654fed0b4ee4061fb4c3260
mapa.png0a826dd994c444b36cec0d98d7297634
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg16f59bde156878176600c2cfa4002878
mobil.pngfab5aa913e93522d5e33b146fc612ae8
rrr.pngb879c4eb9542cae53ebbc78dcb2fe864
baner_partnerstwo.gifbc49ff6d57ca29e154eb877adb4bee93
kultura.GIF2304acc7dcfe225f974568b235eea6ee
dzielnicowy-baner-oryg.gif96329bfb1816ffb0f8ff3924f9b57168
schronisko_zwierzat.pnge764c293aa020003c951b1dcfc3207e5
orly.pngaae654630b44f0e55c68cb915ef31188
turniej poetycki baner.jpg592a518fa17ef99fbcfcd00f03ddf3ed
baner.jpg341ba3bda639fec85a2155e7e7a8ecb7
przyroda_gmina_nysa_.png8044ba0549d49a795deb2144acc4a966
baner_220x120_naprawmyto.jpg650e5a88decb8a252003bd43b086fb82
6. Przykładowe zakresy projektów na realizację, których będzie można uzyskać dofinansowanie.
Dodano: 15-07-2011  | Administrator
Wyślij link mailem


    W ramach RPOWO 2007-2013 będzie można uzyskać dofinansowanie realizacji projektów obejmujących następujące zakresy rzeczowe:

 1. Zagospodarowanie zniszczonych przestrzeni w mieście z przeznaczeniem na funkcje publiczne (place, ulice, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, parki, skwery, zieleńce, aleje, place zabaw, tereny sportowe, zbiorniki wodne).
 2. Porządkowanie historycznych centrów miast w strefach ochrony konserwatorskiej poprzez odtworzenie, przebudowę lub uzupełnienie zabudowy wraz z nadaniem obiektom funkcji gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, turystycznych lub kulturowych.
 3. Prace w obiektach użyteczności publicznej - przystosowanie ich do pełnienia funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu związanego z obiektem.
 4. Prace restauratorskie i konserwatorskie budynków ujętych w rejestrze lub ewidencji zabytków, w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy.
 5. Tworzenie stref bezpieczeństwa - zapobieganie przestępczości w obszarach miast zagrożonych patologiami społecznymi, np. budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu ulicznego.
 6. Wymiana lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych, ulic prowadzących do dzielnic mieszkalnych, dróg osiedlowych, małych obiektów inżynieryjnych, chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej - jedynie jako elementów większego projektu.
 7. Renowacja części wspólnych bloków mieszkalnych, tj. odnowienie zewnętrznych elementów budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe, korytarze, windy) oraz działania w zakresie oszczędności energetycznej (instalacje grzewcze, termomodernizacja).

    Rodzaje projektów wymienione w punktach 2, 3, 4, 5 realizowane na obszarach określonych w LPR, nie będą mogły być dofinansowane w ramach innych działań RPO. Działania rewitalizacyjne nie mogą dotyczyć obiektów wykorzystywanych na cele administracji publicznej, z wyjątkiem zewnętrznych elementów obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Działania podejmowane przez wspólnoty mieszkaniowe odnosić się mogą tylko do projektów dotyczących zewnętrznych elementów obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków. Z reguły największą szansę otrzymania dotacji mają projekty obejmujące trzy wymienione sfery rewitalizacji: przestrzenną, gospodarczą i społeczną.

Kto może aplikować o Środki Unijne w przypadku Nysy ?

 1. Gmina Nysa oraz jednostki organizacyjne miasta.
 2. Gmina Nysa jako członek związku, porozumienia lub stowarzyszenia gmin.
 3. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, miasto lub Skarb Państwa, np. Nyski Zarząd Nieruchomości, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”.
 4. Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

5.Pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.
6.Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące niezarobkową statutową działalność w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.
7.   Kościoły i związki wyznaniowe.
8.   Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ