Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png8aa597bb926af63579478b07b1b4fbe8
bip4.pnge85c9e7889619abacf761a0c0b76c25a
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpgc94e73e2d4999ab3ef9dcfeec6395800
baner bon wychowawczy.jpg8014cd811279b41e392f9203608f0313
gprn.PNGbe97331677fdb387f4a9d5e4c906c2d3
ppp2.png9485eec7c808cbc0f0ddd8011041a544
gmina sprzedaje.jpgdac8ea4fdfd7c8416db9dd759262c32a
wies.PNG7b23e14f4168315b4923df6bac96d765
sty.PNG60a5ee78c1357697285463ed6d1eb826
budzet_obyw.png3dda512ca93f25868815d15d5113e27d
z.pnga08844fe678094b15f3a7b1206ed6ee2
8.pngb73032131c1c2e9dd0e477886822cfa1
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg80d816e0ab7a7fee091026bbad516a42
ulgi_rodzina.png4b652df9948dac8aa317ee098884cb23
baner zakładka.jpg2afa8fc7112dc03769cee95645af40fd
odpady.gif8bd9aec99c33c9be2f3f8e01c131b0c7
eko_harmonogram.png94478f893ad0e992eb08980134f89f9e
airly.PNG304068b21e410f9ae4dedfd90538c297
mapa.png0aafe9acb0712038dbb218a0c35a8ace
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg6e6306e204ce8207ac855db060624d62
mobil.png786686580e4090cabc975782a2bcf2d3
rrr.png3f555d78f996cbf4e506a23e79af4719
baner_partnerstwo.giff033eeb26f922b8c3ed064ca60f65bfc
kultura.GIF28b62094d5fc60f8b6098cbe24760b7a
dzielnicowy-baner-oryg.gif54e74449d665a5d811a792fa72128714
schronisko_zwierzat.pnge4551d030104f837cf0e87ae807e5772
orly.png1b41bafe44cd55289f3c1b2bcf6561d8
turniej poetycki baner.jpg47ec054d91b7116c11093ee0dfb378f5
baner.jpg2991c52dd59c26b80e5bb7f5fc1b95d0
przyroda_gmina_nysa_.pngd72911c9df499a51028dfffda35f5b26
baner_220x120_naprawmyto.jpg11e8f741e89419bc91c1d97b97a19abd
6. Przykładowe zakresy projektów na realizację, których będzie można uzyskać dofinansowanie.
Dodano: 15-07-2011  | Administrator
Wyślij link mailem


    W ramach RPOWO 2007-2013 będzie można uzyskać dofinansowanie realizacji projektów obejmujących następujące zakresy rzeczowe:

 1. Zagospodarowanie zniszczonych przestrzeni w mieście z przeznaczeniem na funkcje publiczne (place, ulice, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, parki, skwery, zieleńce, aleje, place zabaw, tereny sportowe, zbiorniki wodne).
 2. Porządkowanie historycznych centrów miast w strefach ochrony konserwatorskiej poprzez odtworzenie, przebudowę lub uzupełnienie zabudowy wraz z nadaniem obiektom funkcji gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, turystycznych lub kulturowych.
 3. Prace w obiektach użyteczności publicznej - przystosowanie ich do pełnienia funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu związanego z obiektem.
 4. Prace restauratorskie i konserwatorskie budynków ujętych w rejestrze lub ewidencji zabytków, w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy.
 5. Tworzenie stref bezpieczeństwa - zapobieganie przestępczości w obszarach miast zagrożonych patologiami społecznymi, np. budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu ulicznego.
 6. Wymiana lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych, ulic prowadzących do dzielnic mieszkalnych, dróg osiedlowych, małych obiektów inżynieryjnych, chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej - jedynie jako elementów większego projektu.
 7. Renowacja części wspólnych bloków mieszkalnych, tj. odnowienie zewnętrznych elementów budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe, korytarze, windy) oraz działania w zakresie oszczędności energetycznej (instalacje grzewcze, termomodernizacja).

    Rodzaje projektów wymienione w punktach 2, 3, 4, 5 realizowane na obszarach określonych w LPR, nie będą mogły być dofinansowane w ramach innych działań RPO. Działania rewitalizacyjne nie mogą dotyczyć obiektów wykorzystywanych na cele administracji publicznej, z wyjątkiem zewnętrznych elementów obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Działania podejmowane przez wspólnoty mieszkaniowe odnosić się mogą tylko do projektów dotyczących zewnętrznych elementów obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków. Z reguły największą szansę otrzymania dotacji mają projekty obejmujące trzy wymienione sfery rewitalizacji: przestrzenną, gospodarczą i społeczną.

Kto może aplikować o Środki Unijne w przypadku Nysy ?

 1. Gmina Nysa oraz jednostki organizacyjne miasta.
 2. Gmina Nysa jako członek związku, porozumienia lub stowarzyszenia gmin.
 3. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, miasto lub Skarb Państwa, np. Nyski Zarząd Nieruchomości, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”.
 4. Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

5.Pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.
6.Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące niezarobkową statutową działalność w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.
7.   Kościoły i związki wyznaniowe.
8.   Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ