Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.pnga38f7add1963c21445e269d84abcf302
bip4.png9d1d3709c8a7c38b07e8272e24b3e532
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg0528b5ace2c72a35dca6193879eb6a68
baner bon wychowawczy.jpg6e154776f03e109dc5ef202ea62a44c9
gprn.PNG5fd1ada9d610a5156cc5cc8139587365
ppp2.pngf075f983ceeaf4ab5967414c8b76d8c3
gmina sprzedaje.jpgad9abb0c0eec129816599bb16168bbb9
wies.PNG9560b6d11f17c0c2ad335f43caefea7d
sty.PNG4f45812d09d63433948849f581f8b735
budzet_obyw.png3c11a4283d523ec43617ad40c6f878fd
z.png009bbe9d847c7525c265e31166bae48e
8.png4f6ccb707aee38b4961918f3554a446e
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg5436f3ccfd60e2bb0befed151b5b9e73
ulgi_rodzina.png7fd21efc0fbf303639659052f91ab92f
baner zakładka.jpgf33621fdc1c51b77b256faef8289d9d6
odpady.giff0cfd23795ca4a2be63d769366e3a29c
eko_harmonogram.png38286ee59046973c4f0b5d3d3575fa52
airly.PNG6d34b075a6b5e2a5907dd733c97b084b
mapa.png5042d8d4a99b2796915d36891a7a419d
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg51801847f99c2d656194eb1aab37959b
mobil.png92691cca9290f6415c325b8c095fb32a
rrr.png1b23fcffbc0119c5ce7b8c8abaf6ff6b
baner_partnerstwo.gife398858095a52329fd6ae887b902f606
kultura.GIFc9fcd604ef43c9c123eb027b82aa87c2
dzielnicowy-baner-oryg.gif531f3ca20ac5e741bcbee615a8599533
schronisko_zwierzat.pngdbe86b3f453092f3c65d2e9bad099dfe
orly.png9f0039b1ea31217180cb04a4ce2628df
turniej poetycki baner.jpge745700fcffd18f49925ed083d15cdbc
baner.jpg6447e443184fd6052c364ee5a614c4c8
przyroda_gmina_nysa_.pngd64a8255005e1d76cc37ec4373859094
baner_220x120_naprawmyto.jpgf6996e5ee6cc6e952052982bcd1764fa
6. Przykładowe zakresy projektów na realizację, których będzie można uzyskać dofinansowanie.
Dodano: 15-07-2011  | Administrator
Wyślij link mailem


    W ramach RPOWO 2007-2013 będzie można uzyskać dofinansowanie realizacji projektów obejmujących następujące zakresy rzeczowe:

 1. Zagospodarowanie zniszczonych przestrzeni w mieście z przeznaczeniem na funkcje publiczne (place, ulice, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, parki, skwery, zieleńce, aleje, place zabaw, tereny sportowe, zbiorniki wodne).
 2. Porządkowanie historycznych centrów miast w strefach ochrony konserwatorskiej poprzez odtworzenie, przebudowę lub uzupełnienie zabudowy wraz z nadaniem obiektom funkcji gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, turystycznych lub kulturowych.
 3. Prace w obiektach użyteczności publicznej - przystosowanie ich do pełnienia funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu związanego z obiektem.
 4. Prace restauratorskie i konserwatorskie budynków ujętych w rejestrze lub ewidencji zabytków, w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy.
 5. Tworzenie stref bezpieczeństwa - zapobieganie przestępczości w obszarach miast zagrożonych patologiami społecznymi, np. budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu ulicznego.
 6. Wymiana lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych, ulic prowadzących do dzielnic mieszkalnych, dróg osiedlowych, małych obiektów inżynieryjnych, chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej - jedynie jako elementów większego projektu.
 7. Renowacja części wspólnych bloków mieszkalnych, tj. odnowienie zewnętrznych elementów budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe, korytarze, windy) oraz działania w zakresie oszczędności energetycznej (instalacje grzewcze, termomodernizacja).

    Rodzaje projektów wymienione w punktach 2, 3, 4, 5 realizowane na obszarach określonych w LPR, nie będą mogły być dofinansowane w ramach innych działań RPO. Działania rewitalizacyjne nie mogą dotyczyć obiektów wykorzystywanych na cele administracji publicznej, z wyjątkiem zewnętrznych elementów obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Działania podejmowane przez wspólnoty mieszkaniowe odnosić się mogą tylko do projektów dotyczących zewnętrznych elementów obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków. Z reguły największą szansę otrzymania dotacji mają projekty obejmujące trzy wymienione sfery rewitalizacji: przestrzenną, gospodarczą i społeczną.

Kto może aplikować o Środki Unijne w przypadku Nysy ?

 1. Gmina Nysa oraz jednostki organizacyjne miasta.
 2. Gmina Nysa jako członek związku, porozumienia lub stowarzyszenia gmin.
 3. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, miasto lub Skarb Państwa, np. Nyski Zarząd Nieruchomości, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”.
 4. Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

5.Pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.
6.Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące niezarobkową statutową działalność w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.
7.   Kościoły i związki wyznaniowe.
8.   Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ